Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

 1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
  • Provozovatelem firmy Apify, Keboola a TopMonks.
  • Osobními údaji např. jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.
 2. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele souvisejících se zpracováním jejich Osobních údajů.
 3. Provozovatel je konzultantem v oblasti sběru a zpracování dat z českých eshopů a softwarového inženýrství. Tento web (hlidacshopu.cz) provozuje za účelem informovat spotřebitele o reálných slevách a kreativních praktikách při tvoření slev na českých eshopech. V rámci této služby nejsou Provozovatelem zpracovávány žádné Osobní údaje.

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Na fyzické osoby, které navštěvují tento web a používají rozšíření do prohlížeče (dále jen „Uživatel“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
 2. Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho zařízení. A to z důvodu měření návštěvnosti na webu hlidacshopu.cz. Soubory cookies však nejsou dále uchovávány ani používány k pozdějším marketingovým účelům.
 3. Rozšíření do prohlížeče zároveň nesbírá žádné osobní údaje o Uživatelích. Pro jeho funkci je pouze potřeba načíst id ověřovaného produktu, které po zobrazení dat ze své databáze okamžitě smaže.

III. Práva Uživatele související se zpracováváním

 1. Uživatel má právo kdykoli ve svém zařízení soubory cookies vymazat a znemožnit tak identifikaci jeho návštěvy na webu hlidacshopu.cz .

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 2. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat.
 3. Tyto Zásady nabývají účinnosti .