Metodika výpočtu reálné slevy

Na Hlídači shopů se snažíme pomoci lidem pochopit co se na e-shopech děje s cenami zboží. Dlouhodobě bojujeme proti zneužívání přeškrtnuté (původní / referenční) ceny, kde vzniká nejvíce prostoru pro kreativní slevotvorbu.

Naším cílem je, aby slevy na e-shopech byly férové a neklamaly zákazníky. A s tím nám přišla v listopadu 2019 na pomoc EU se směrnicí, jak chránit spotřebitele (The New Deal for Consumers).

Pro nás klíčová sekce v nové směrnici zní následovně:

Článek 6a

  1. Veškerá oznámení o slevě z ceny musí uvádět předchozí cenu, kterou obchodník uplatňoval po určité období před uplatněním slevy z ceny.
  2. Předchozí cenou se rozumí nejnižší cena, kterou obchodník uplatňoval během období ne kratšího než 30 dnů před uplatněním slevy z ceny.

Členské státy mají implementovat tuto směrnici do svých zákonů do 28. května 2022. Znění novely českého zákona o ochraně spotřebitele, které šlo do připomínkového řízení, zní následovně:

§ 12a

  1. Informace o slevě z ceny výrobku obsahuje informaci o nejnižší ceně výrobku uplatňované prodávajícím po dobu 30 dnů před poskytnutím slevy.
  2. Je-li výrobek na trhu po dobu kratší než 30 dnů, obsahuje informace o slevě z ceny výrobku informaci o jeho nejnižší ceně uplatňované od uvedení výrobku na trh.
  3. Zvyšuje-li se sleva z ceny postupně, obsahuje informace o slevě z ceny výrobku informaci o jeho ceně uplatňované prodávajícím před první poskytnutou slevou.

Ačkoliv ještě neznáme finální znění české novely, věříme že nová pravidla vedou k větší férovosti, a tak jsme se je rozhodli nasadit již nyní. Současně tím rádi pomůžeme českým e-shopům se na novou směrnici připravit v předstihu.

Jak už to tak u právních předpisů bývá, nejsou vždy neprůstřelné, nebo řeší jen část problému. Tušíme, že speciální případy bude každý e-shop řešit po svém. Nicméně základní pravidlo o výpočtu slevy v okamžiku zlevnění by mělo mít jednotný výklad. Na Hlídači shopů jsme prozatím implementovali následující model:

Pokud bylo zboží zlevněno, považujeme to za slevovou akci do doby, dokud nedojde ke zdražení, nebo pokud není sleva starší 30 dní. Pak slevu počítáme vůči nejnižší ceně, za kterou se zboží prodávalo během 30 dní před začátkem slevové akce.

Nově v našem modelu respektujeme souvislé vícenásobné zlevňování - po dobu možné platnosti slevy (tj. maximálně 30 dní zpět) považujeme za začátek slevové akce datum prvního z postupných, nepřerušených zlevnění. Slevu počítáme vůči nejnižší ceně, za kterou se zboží prodávalo během 30 dní před takto stanoveným začátkem slevové akce.

Pokud je sleva starší 30 dní nebo se s cenou hýbalo nahoru, považujeme slevu za tržní korekci cen. V takovém případě počítáme reálnou slevu vůči běžné ceně. Za běžnou cenu považujeme cenu takovou, za kterou se zboží prodávalo nejčastěji za posledních 60 dní.

Tímto jsme v souladu s EU směrnící a prvními dvěmi body českého předběžného znění. Třetí bod o vícenásobném zlevnění nově také reflektujeme, nejednoznačou definici časového období mezi dalšími slevami jsme vyřešili odkazem na 30denní možnou platnost slevy. Situace, kdy pravidelně např. jednou za rok dojde ke zlevnění výrobku (a jinak se s cenou nehýba) a prodejce se může stále odkazovat na původní cenu před několika lety, nám příjde proti duchu EU směrnice.

Současně bychom uvítali definici časového období od začátku slevové akce (zlevnění výrobku), po které může prodejce stále uvádět slevu (“životnost slevy”). V naší metodice jsme definovali 30 dní, případně ukončení v den, kdy dojde k pohybu ceny směrem nahoru.