Metodika výpočtu reálné slevy

Na Hlídači shopů se snažíme pomoci lidem pochopit co se na e-shopech děje s cenami zboží. Dlouhodobě bojujeme proti zneužívání přeškrtnuté (původní) ceny, kde vzniká nejvíce prostoru pro kreativní slevotvorbu.

Naším cílem je, aby slevy na e-shopech byly férové a neklamaly zákazníky. Proto jsme pro sezónu 2020 připravili novou metodiku výpočtu reálné slevy.

Původní metodika

Doposud jsme reálnou slevu počítali vůči nejvyšší ceně, za kterou se zboží prodávalo za posledních 90 dní. Je to často velký posun oproti přeškrtnuté ceně udávané prodejcem, ale má i své slabiny. Například se v ní ztratí skokové zdražování zboží před slevovou akcí. Výsledná sleva pak pořád vypadá o dost zajímavěji než je realita.

Nová metodika

O slabině původní metodiky jsme věděli už před rokem a dost intenzivně jsme řešili co s tím. Ale nechali jsme tomu čas a EU v listopadu 2019 přišla se směrnicí, jak chránit spotřebitele (The New Deal for Consumers).

Pro nás klíčová sekce v nové směrnici zní následovně:

Článek 6a

  1. Veškerá oznámení o slevě z ceny musí uvádět předchozí cenu, kterou obchodník uplatňoval po určité období před uplatněním slevy z ceny.
  2. Předchozí cenou se rozumí nejnižší cena, kterou obchodník uplatňoval během období ne kratšího než 30 dnů před uplatněním slevy z ceny.

Ačkoliv ještě tato směrnice nebyla implementována českou legislativou (členské státy na to mají dva roky), věříme že vede k větší férovosti, a tak jsme se ji rozhodli nasadit již nyní. Současně tím rádi pomůžeme českým e-shopům se na novou směrnici připravit v předstihu.

Jak už to tak u právních předpisů bývá, nejsou vždy neprůstřelné, nebo řeší jen část problému. Při implementaci EU směrnice jsme zjitili, že se vztahuje pouze na slevové akce. Ty mají svá specifika a musejí mít jasně definovaný konec. To je informace, kterou v našich datech nemáme, proto jsme implementovali následující model:

Pokud bylo zboží zlevněno, považujeme to za slevovou akci do doby, dokud nedojde ke zdražení, nebo pokud není sleva starší 30 dní. Pak slevu počítáme podle EU směrnice vůči nejnižší ceně, za kterou se zboží prodávalo během 30 dní před začátkem slevové akce.

Pokud je sleva starší 30 dní nebo se s cenou hýbalo nahoru, považujeme slevu za tržní korekci cen. V takovém případě počítáme reálnou slevu vůči běžné ceně. Za běžnou cenu považujeme cenu takovou, za kterou se zboží prodávalo nejčastěji za posledních 60 dní.